Archiwum

Poznajcie naszych ekspert闚 - Jury S這neczniki 2021

Przed nami kolejna ju ods這na konkursu S這neczniki!

Mamy zaszczyt przedstawi pa雟twu nasze Jury – osoby, kt鏎e decyduj m.in. na podstawie Waszych nieocenionych opinii o przyznaniu statuetek Z這tych S這necznik闚 w Krakowie, Warszawie i na 奸御ku.

Poznajcie naszych ekspert闚!


prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszy雟ka – pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej. Przez 29 lat by豉 psychologiem-logoped w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pe軟i funkcj dyrektora merytorycznego w Gabinecie Neurologopedycznym "G瞠g鄴趾a" (Cracow School of Polish, Speeach & Language Therapy) oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmuj帷e zagadnienia dotycz帷e problem闚 zwi您anych z dysleksj, dwuj瞛yczno軼i i dyglosj, nabywania i rozwoju systemu j瞛ykowego dzieci nies造sz帷ych, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji j瞛ykowej (autystycznych, z alali, z afazj, z Zespo貫m Aspergera z pora瞠niem m霩gowym oraz obni瞠niem sprawno軼i intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowl璚ym, poniemowl璚ym i przedszkolnym. Jest tw鏎c Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® oraz wersji w j瞛yku niemieckim Ich liebe Lesen wykorzystywanej w przedszkolach, szko豉ch, poradniach.

dr Renata Pater – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiello雟kiego w Zak豉dzie Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych. Jej zainteresowania naukowe dotycz pedagogiki kultury, edukacji muzealnej, estetycznej, artystycznej oraz turystyki kulturowej. Stypendystka programu TEMPUS. Odby豉 liczne sta瞠 i praktyki w muzeach dla dzieci i m這dzie篡 w Berlinie, Monachium, Frankfurcie nad Mennem, Wiedniu, Bernie (praca doktorska Edukacyjna rola muze闚 dla dzieci i m這dzie篡 – na przyk豉dzie muze闚 niemieckich). Inicjatorka i realizatorka autorskich i wsp馧autorskich projekt闚 edukacyjnych z zakresu edukacji artystycznej i wielokulturowej (w Krakowie: Galeria dla dzieci, Dzieci w Galerii oraz w Monachium: „Lebendiges Spielplatz, Indianerdorf). Jej zainteresowania badawcze dotycz percepcji wystaw muzealnych i projektowania dzia豉 edukacyjno-kulturowych. Od 2011 roku pe軟i funkcj Przewodnicz帷ej Krakowskiego Oddzia逝 Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Pasjonuj si fotografi i podr騜ami.

dr Joanna Olszewska-Gniadek – absolwentka pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello雟kiego, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie prowadzi zaj璚ia dydaktyczne ze studentami m.in. z takich przedmiot闚 jak: pedagogika czasu wolnego, drama w animacji czy metodyka animacji spo貫czno-kulturowej. Tworzy r闚nie konspekt przysz貫j rozprawy habilitacyjnej, kt鏎a b璠zie dotyczy problematyki kszta販enia artystycznego dzieci i m這dzie篡 w kontek軼ie wsp馧czesnej polityki edukacyjnej. Jej dorobek naukowy dotyczy teorii i praktyki wychowania m這dzie篡 przez sztuk, a szczeg鏊nie przez teatr. Temu zagadnieniu s po鈍i璚one jej praca magisterska i rozprawa doktorska oraz wiele artyku堯w opublikowanych przez znacz帷e wydawnictwa naukowe. Najwa積iejsze z nich to: Wychowanie przez teatr (w 鈍ietle bada Teatru Ludowego w Krakowie); Wychowanie przez sztuk dramy w 鈍ietle bada "Studia Improwizacji"; Animator teatralny – za這瞠nia, rzeczywisto嗆, prognozy (w 鈍ietle badan m這dzie穎wych grup teatralnych na terenie Krakowa). Mama dw鎩ki dzieci.

dr Agnieszka Pasztak-Opi趾a - Doktor nauk humanistycznych. Psycholog kliniczny, kt鏎y od ponad dwudziestu lat pracuje z dzie熤i i z rodzicami w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Specjalizuje si w diagnozie psychologicznej dzieci od trzeciego miesi帷a 篡cia, w diagnozie dzieci starszych i m這dzie篡, wsp馧pracuj帷 na co dzie z wieloma specjalistami. Stale poszerza swoj wiedz i kompetencje zawodowe. Odby豉 liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzie熤i z trudno軼iami neurorozwojowymi, objawami i chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i objawami l瘯owymi. Opr鏂z praktyki klinicznej posiada wieloletnie do鈍iadczenie w prowadzeniu kurs闚 i szkole (wyk豉dy, warsztaty) dla r騜nych grup zawodowych. Na co dzie prowadzi Centrum Medyczne Navigare i Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare w D帳rowie G鏎niczej. Jest Cz這nkiem Polskiej Akademii Nauk, Cz這nkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekretarzem w Zarz康zie Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Cz這nkiem Komitetu Ekspert闚 Fundacji OD-WAGA, dzia豉j帷ej przy Biurze Spo貫cznego Rzecznika Praw Os鏏 Chorych na Oty這嗆 w Warszawie. Autorka licznych publikacji oraz wyst徙ie na konferencjach krajowych i mi璠zynarodowych. Od samego pocz徠ku istnienia S這necznik闚 na 奸御ku zasiada w Jury Og鏊nopolskiego Konkursu S這neczniki na najlepsz inicjatyw dla dzieci.

dr Danuta Mora雟ka - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (1999, Wydzia Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet 奸御ki w Katowicach). Pedagog medi闚, dydaktyk Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wy窺zej Szko造 HUMANITAS w Sosnowcu. Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH, kt鏎y powsta w celu realizacji zada polegaj帷ych na unowocze郾ianiu polskiej edukacji poprzez popularyzacj najnowszych rozwi您a metodycznych i organizacyjnych nawi您uj帷ych do wsp馧czesnych paradygmat闚 kszta販enia w cyfrowym 鈍iecie. Celem dzia豉lno軼i jest wspieranie 鈔odowisk o鈍iatowych w zakresie realizacji zada zmierzaj帷ych do rozwoju kompetencji kluczowych ucz帷ych si niezb璠nych do sprawnego funkcjonowania w spo貫cze雟twie informacyjnym. Inicjatorka sieci wsp馧pracy nauczycieli Forum Tw鏎czych Nauczycieli. Zainteresowania badawcze: problematyka nowoczesnej edukacji w cyfrowym 鈍iecie a szczeg鏊nie cywilizacyjne, w tym spo貫czne, kulturowe i edukacyjne implikacje rozwoju spo貫cze雟twa informacyjnego. Cz這nkini Stowarzyszenia e Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Medi闚 Edukacyjnych. Egzaminator ECDL, certyfikowany e-Nauczyciel SEA.

Jowita Hercig - zast瘼ca Naczelnika Wydzia逝 Kultury Urz璠u Miasta Katowice.
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu 奸御kiego w Katowicach, menager kultury. W swojej pracy zawodowej sprawuje nadz鏎 finansowo- kontrolny nad miejskimi instytucjami kultury. Zajmuje si tak瞠 wsp馧prac z organizacjami pozarz康owymi oraz innymi podmiotami dzia豉j帷ymi w obszarze kultury.
Dzia豉czka spo貫czna, organizator przedsi瞝zi耩 kulturalnych. Radna Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice I i II kadencji. Obecnie pe軟i funkcj Przewodnicz帷ej Rady i pr篹nie dzia豉 na rzecz mieszka鎍闚.


Michalina Gajewska – psycholog, absolwentka Szko造 Wy窺zej Psychologii Spo貫cznej; szkoli豉 si w zakresie pomocy dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i rozwoju; ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem Zespo逝 Aspergera, ADHD i l瘯闚 dzieci璚ych. Na co dzie pracuje jako psycholog-praktyk w szkole podstawowej i przedszkolach (diagnoza i terapia dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka i redukowanie napi耩 emocjonalnych, pomoc rodzicom); nauczyciel akademicki na wydzia豉ch pedagogicznych UW i WSP ZNP. Szkoli rodzic闚 i specjalist闚; konsultuje problemy psychologiczne dotycz帷e dzieci, rodzin i rodzic闚. Wsp馧prowadzi grupowe zaj璚ia Treningu Umiej皻no軼i Spo貫cznych dla dzieci w wieku 7-12 lat. Prywatnie mama dw鏂h ciekawych 鈍iata dziewczynek.

Aleksandra Piskorska – pedagog, nauczyciel akademicki, absolwentka Wydzia逝 Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od kilku lat prowadzi zaj璚ia dla przysz貫j kadry pedagogicznej z zakresu sztuki. Propaguje techniki szybkiego uczenia si i szybkiego czytania prowadz帷 zaj璚ia dla dzieci i nauczycieli, oraz kursy e-learningowe w O鈔odku Doskonalenia Nauczycieli "Interedukacja" z ramienia Wy窺zej Szko造 Nauk Spo貫cznych. Wsp馧pracowa豉 z Uniwersytetem Dzieci w Warszawie, Uniwersytetem Otwartym UW oraz O鈔odkiem Rozwoju jako ekspert merytoryczny przy projekcie „Ucze Zdolny”. Obecnie kontynuuje odkrywanie m這dych talent闚 w szko豉ch prywatnych od przedszkola po liceum. Prywatnie mama ma貫go, ciekawskiego brzd帷a i artystka, kt鏎a z zami這waniem odkrywa najnowsze techniki plastyczne.

Anna Kossowska-Lubowicka – pracuje jako psycholog kliniczny i psychoterapeuta, poruszaj帷 zawodowo w obszarze zaburze i problem闚 psychicznych. Ma do鈍iadczenie w pracy indywidualnej oraz prowadzeniu grup – terapeutycznych i treningowych. Podejmuje wyzwania umo磧iwiaj帷e osobom po kryzysach psychicznych powr鏒 do aktywno軼i 篡ciowej – zawodowej, rodzinnej i spo貫cznej r闚nie w ramach dzia豉lno軼i w organizacjach pozarz康owych. Nie trzeba jej d逝go namawia, by zaj窸a si organizacj wsp鏊nych wyjazd闚 dla os鏏 do鈍iadczonych przez kryzys psychiczny, dostrzegaj帷 jak wa積a jest potrzeba poznawania, integracja i wychodzenie z izolacji. Tr鎩ki swoich dzieci te nie pozostawia bez aktywno軼i – w璠ruj razem po kulturalnych zau趾ach miasta, wyje盥瘸j, zwiedzaj i wci捫 maj ochot na wi璚ej. A potem podejmuje pr鏏y przelania swoich wra瞠 i spostrze瞠 na papier – w formie recenzji ksi捫ek, spektakli i relacji z ciekawych wydarze skierowanych g堯wnie dla dzieci – dobrze czuj帷 si w roli rodzica – korespondenta.

Agnieszka Karp-Szyma雟ka - Z wykszta販enia filolog polski i menad瞠r kultury. Od przesz這 10 lat zwi您ana z bran膨 internetow, marketingiem internetowym, ale przede wszystkim z tematyk dzieci璚 w mediach. Tw鏎ca i Prezes Zarz康u portalu CzasDzieci.pl, a tak瞠 za這篡ciel i Cz這nek Zarz康u Fundacji Czas Dzieci, kt鏎a ma za zadanie rozszerzy dzia豉lno嗆 portalu o akcje na rzecz rozwoju dzieci z rejon闚 wsi, ma造ch miasteczek oraz obszar闚 spo貫cznie i geograficznie peryferyjnych. Literaturoznawca, mened瞠r kultury, spiritus movens wszystkich inicjatyw CzasDzieci.pl

Archiwum – pozosta貫:

Rekomendacje

Wiola:

Brawo! Dzi瘯i temu i 豉twiej b璠zie znale潭 warto軼iowe zaj璚ia... »

Ola:

Wspania造 pomys! Rodzice wiedz najlepiej :):)... »

j璠rek:

Bardzo du穎 ciekawych propozycji dla ma造ch, 鈔ednich i du篡ch dzieciak闚. Na codzie i od 鈍i皻a. Trudne decyzje i trudne wybory. Nawet najwi瘯si komformi軼i znajd tu co dla swoich pociech.... »

Gra篡na:

Bardzo udany pomys.... »

Ewa:

Godne polecenia.... »

Magda, mama Gabrysi:

To kolejna wasza akcja, m康ra i przemy郵ana! gratuluj i trzymam kciuki!... »

Czes豉wa:

Akcja 鈍ietna. Warto nagradza i promowa wszystko to co s逝篡 dzieciom.Babcia Czesia... »

Marta, Poligon Blog:

Bardzo fajna inicjatywa. Docenia tych, kt鏎zy staraj si przez ca造 rok, aby odci庵n望 dzieci od komputer闚, telewizor闚, tablet闚 i smartfon闚 :)... »

Mariia:

Suuuuuuuuuuuupeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer... »

Gra篡na:

Nagradzanie najlepszych organizator闚 zaj耩 dla dzieci jest OK, tylko szkoda, 瞠 ma這 jest zaj耩 darmowych dla dzieci kt鏎ych rodzic闚 nie sta na op豉ty... »

Matya:

Niech rodzice i nauczyciele maj pomoc w wyborze warto軼iowych zaj耩 !... »

Judyta:

Wspania豉 Akcja !!! Oby tak dalej :) Powodzenia i 3mam kciuki:)... »

Tomasz:

Swietny pomysl... »

Cenia:

super popieram... »

Karolina:

Nareszcie mamy taki plebiscyt! Faktycznie s lepsze i gorsze propozycje dla dzieci. Mam nadziej, 瞠 wygraj moi faworyci!:)... »

Napisz co mylisz o akcji:
© Grupa Czas Dzieci 2024