Archiwum

Poznajcie naszych ekspert闚 - Jury S這neczniki 2022

Przed nami kolejna ju ods這na konkursu S這neczniki!

Mamy zaszczyt przedstawi pa雟twu nasze Jury – osoby, kt鏎e decyduj m.in. na podstawie Waszych nieocenionych opinii o przyznaniu statuetek Z這tych S這necznik闚 w Krakowie, Warszawie i na 奸御ku.

Poznajcie naszych ekspert闚!

KRAK紟

prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszy雟ka – pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej. Przez 29 lat by豉 psychologiem-logoped w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pe軟i funkcj dyrektora merytorycznego w Gabinecie Neurologopedycznym "G瞠g鄴趾a" (Cracow School of Polish, Speeach & Language Therapy) oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmuj帷e zagadnienia dotycz帷e problem闚 zwi您anych z dysleksj, dwuj瞛yczno軼i i dyglosj, nabywania i rozwoju systemu j瞛ykowego dzieci nies造sz帷ych, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji j瞛ykowej (autystycznych, z alali, z afazj, z Zespo貫m Aspergera z pora瞠niem m霩gowym oraz obni瞠niem sprawno軼i intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowl璚ym, poniemowl璚ym i przedszkolnym. Jest tw鏎c Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® oraz wersji w j瞛yku niemieckim Ich liebe Lesen wykorzystywanej w przedszkolach, szko豉ch, poradniach.

dr Renata Pater – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiello雟kiego w Zak豉dzie Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych. Jej zainteresowania naukowe dotycz pedagogiki kultury, edukacji muzealnej, estetycznej, artystycznej oraz turystyki kulturowej. Stypendystka programu TEMPUS. Odby豉 liczne sta瞠 i praktyki w muzeach dla dzieci i m這dzie篡 w Berlinie, Monachium, Frankfurcie nad Mennem, Wiedniu, Bernie (praca doktorska Edukacyjna rola muze闚 dla dzieci i m這dzie篡 – na przyk豉dzie muze闚 niemieckich). Inicjatorka i realizatorka autorskich i wsp馧autorskich projekt闚 edukacyjnych z zakresu edukacji artystycznej i wielokulturowej (w Krakowie: Galeria dla dzieci, Dzieci w Galerii oraz w Monachium: „Lebendiges Spielplatz, Indianerdorf). Jej zainteresowania badawcze dotycz percepcji wystaw muzealnych i projektowania dzia豉 edukacyjno-kulturowych. Od 2011 roku pe軟i funkcj Przewodnicz帷ej Krakowskiego Oddzia逝 Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Pasjonuj si fotografi i podr騜ami.

dr Joanna Olszewska-Gniadek – absolwentka pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello雟kiego, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie prowadzi zaj璚ia dydaktyczne ze studentami m.in. z takich przedmiot闚 jak: pedagogika czasu wolnego, drama w animacji czy metodyka animacji spo貫czno-kulturowej. Tworzy r闚nie konspekt przysz貫j rozprawy habilitacyjnej, kt鏎a b璠zie dotyczy problematyki kszta販enia artystycznego dzieci i m這dzie篡 w kontek軼ie wsp馧czesnej polityki edukacyjnej. Jej dorobek naukowy dotyczy teorii i praktyki wychowania m這dzie篡 przez sztuk, a szczeg鏊nie przez teatr. Temu zagadnieniu s po鈍i璚one jej praca magisterska i rozprawa doktorska oraz wiele artyku堯w opublikowanych przez znacz帷e wydawnictwa naukowe. Najwa積iejsze z nich to: Wychowanie przez teatr (w 鈍ietle bada Teatru Ludowego w Krakowie); Wychowanie przez sztuk dramy w 鈍ietle bada "Studia Improwizacji"; Animator teatralny – za這瞠nia, rzeczywisto嗆, prognozy (w 鈍ietle bada m這dzie穎wych grup teatralnych na terenie Krakowa). Mama dw鎩ki dzieci.

KATOWICE

Jowita Hercig - zast瘼ca Naczelnika Wydzia逝 Kultury Urz璠u Miasta Katowice.
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu 奸御kiego w Katowicach, menager kultury. W swojej pracy zawodowej sprawuje nadz鏎 finansowo- kontrolny nad miejskimi instytucjami kultury. Zajmuje si tak瞠 wsp馧prac z organizacjami pozarz康owymi oraz innymi podmiotami dzia豉j帷ymi w obszarze kultury.
Dzia豉czka spo貫czna, organizator przedsi瞝zi耩 kulturalnych. Radna Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice I i II kadencji. Obecnie pe軟i funkcj Przewodnicz帷ej Rady i pr篹nie dzia豉 na rzecz mieszka鎍闚.

dr Danuta Mora雟ka - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (1999, Wydzia Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet 奸御ki w Katowicach). Pedagog medi闚, dydaktyk Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wy窺zej Szko造 HUMANITAS w Sosnowcu. Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH, kt鏎y powsta w celu realizacji zada polegaj帷ych na unowocze郾ianiu polskiej edukacji poprzez popularyzacj najnowszych rozwi您a metodycznych i organizacyjnych nawi您uj帷ych do wsp馧czesnych paradygmat闚 kszta販enia w cyfrowym 鈍iecie. Celem dzia豉lno軼i jest wspieranie 鈔odowisk o鈍iatowych w zakresie realizacji zada zmierzaj帷ych do rozwoju kompetencji kluczowych ucz帷ych si niezb璠nych do sprawnego funkcjonowania w spo貫cze雟twie informacyjnym. Inicjatorka sieci wsp馧pracy nauczycieli Forum Tw鏎czych Nauczycieli. Zainteresowania badawcze: problematyka nowoczesnej edukacji w cyfrowym 鈍iecie a szczeg鏊nie cywilizacyjne, w tym spo貫czne, kulturowe i edukacyjne implikacje rozwoju spo貫cze雟twa informacyjnego. Cz這nkini Stowarzyszenia e Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Medi闚 Edukacyjnych. Egzaminator ECDL, certyfikowany e-Nauczyciel SEA.

dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opi趾a – prezes Centrum Navigare i Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, certyfikowany terapeuta TUS. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, z bogatym do鈍iadczeniem w prowadzeniu wyk豉d闚, warsztat闚 i szkole skierowanych do r騜nych grup odbiorc闚. Cz這nek i cz這nek zarz康u licznych towarzystw naukowych, cz這nek Komitetu Ekspert闚 Fundacji OD-waga, przy Biurze Spo貫cznego Rzecznika Praw Os鏏 Chorych na Oty這嗆 w Warszawie, autorka kilkudziesi璚iu publikacji (ksi捫ek, artyku堯w) i wyst徙ie konferencyjnych w kraju i za granic. Od lat zasiada w Jury Og鏊nopolskiego Konkursu S這neczniki. Prywatnie mama dw鏂h syn闚 oraz jednej cavalierki.

dr Anna Machwic - uko鎍zy豉 Akademi Sztuk Pi瘯nych w Katowicach. W 2010 roku uzyska豉 tytu doktora w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki pi瘯ne. Od 2003 roku uczy student闚 projektowania, a od 2013 roku jestem kierownikiem Pracowni Ilustracji w macierzystej uczelni.
Ksi捫ka dla dzieci jest jej pasj i obszarem zainteresowa naukowych. Wyst瘼owa豉 na mi璠zynarodowych konferencjach, m.in. Europejska Sztuka Ilustracji w Warszawie (2009), Think(in) Visual Communication w Warszawie (2014), Illustration Reaserch w Krakowie (2012), Laughter in Visual Communication w Warszawie (2016). Prowadzi豉 w kraju i zagranic warsztaty i wyk豉dy dotycz帷e ilustracji m.in. w North Wale School of Art and Design w Wrexham (Wielka Brytania) czy w Akademii Sztuk Pi瘯nych w Antwerpii (Belgia).
Zajmuje si propagowaniem warto軼iowej ksi捫ki dla dzieci, b璠帷 kuratorem konkursu Ksi捫ka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci oraz towarzysz帷ej mu konferencji Ksi捫ka dla dzieci – jak to si robi? Wydarzenia te, organizowane przez ASP w Katowicach od 2008 roku (co dwa lata) s przegl康em aktualnych tendencji w zakresie projektowania ksi捫ek dla najm這dszych.


WARSZAWA

Anna Kossowska-Lubowicka – pracuje jako psycholog kliniczny i psychoterapeuta, poruszaj帷 zawodowo w obszarze zaburze i problem闚 psychicznych. Ma do鈍iadczenie w pracy indywidualnej oraz prowadzeniu grup – terapeutycznych i treningowych. Podejmuje wyzwania umo磧iwiaj帷e osobom po kryzysach psychicznych powr鏒 do aktywno軼i 篡ciowej – zawodowej, rodzinnej i spo貫cznej r闚nie w ramach dzia豉lno軼i w organizacjach pozarz康owych. Nie trzeba jej d逝go namawia, by zaj窸a si organizacj wsp鏊nych wyjazd闚 dla os鏏 do鈍iadczonych przez kryzys psychiczny, dostrzegaj帷 jak wa積a jest potrzeba poznawania, integracja i wychodzenie z izolacji. Tr鎩ki swoich dzieci te nie pozostawia bez aktywno軼i – w璠ruj razem po kulturalnych zau趾ach miasta, wyje盥瘸j, zwiedzaj i wci捫 maj ochot na wi璚ej. A potem podejmuje pr鏏y przelania swoich wra瞠 i spostrze瞠 na papier – w formie recenzji ksi捫ek, spektakli i relacji z ciekawych wydarze skierowanych g堯wnie dla dzieci – dobrze czuj帷 si w roli rodzica – korespondenta.

Aleksandra Piskorska – pedagog, nauczyciel akademicki, absolwentka Wydzia逝 Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od kilku lat prowadzi zaj璚ia dla przysz貫j kadry pedagogicznej z zakresu sztuki. Propaguje techniki szybkiego uczenia si i szybkiego czytania prowadz帷 zaj璚ia dla dzieci i nauczycieli, oraz kursy e-learningowe w O鈔odku Doskonalenia Nauczycieli "Interedukacja" z ramienia Wy窺zej Szko造 Nauk Spo貫cznych. Wsp馧pracowa豉 z Uniwersytetem Dzieci w Warszawie, Uniwersytetem Otwartym UW oraz O鈔odkiem Rozwoju jako ekspert merytoryczny przy projekcie „Ucze Zdolny”. Obecnie kontynuuje odkrywanie m這dych talent闚 w szko豉ch prywatnych od przedszkola po liceum. Prywatnie mama ma貫go, ciekawskiego brzd帷a i artystka, kt鏎a z zami這waniem odkrywa najnowsze techniki plastyczne.

Michalina Gajewska – psycholog, absolwentka Szko造 Wy窺zej Psychologii Spo貫cznej; szkoli豉 si w zakresie pomocy dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i rozwoju; ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem Zespo逝 Aspergera, ADHD i l瘯闚 dzieci璚ych. Na co dzie pracuje jako psycholog-praktyk w szkole podstawowej i przedszkolach (diagnoza i terapia dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka i redukowanie napi耩 emocjonalnych, pomoc rodzicom); nauczyciel akademicki na wydzia豉ch pedagogicznych UW i WSP ZNP. Szkoli rodzic闚 i specjalist闚; konsultuje problemy psychologiczne dotycz帷e dzieci, rodzin i rodzic闚. Wsp馧prowadzi grupowe zaj璚ia Treningu Umiej皻no軼i Spo貫cznych dla dzieci w wieku 7-12 lat. Prywatnie mama dw鏂h ciekawych 鈍iata dziewczynek.

Magdalena Klepczarek – z wykszta販enia pedago磬a i nauczycielka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zwi您ana z warszawskim samorz康em. Pracowa豉 w Wydziale O鈍iaty dla Dzielnicy Mokot闚 oraz jako nauczycielka plastyki i animatorka kultury. Obecnie jest naczelniczk Wydzia逝 Instytucji Kultury w Biurze Kultury Urz璠u m.st. Warszawy. Zajmuje si mi璠zy innymi obszarem edukacji kulturalnej oraz wsp馧prac z instytucjami kultury. Cz這nkini kolektywu Kultura dla Klimatu.

Adamina Korwin-Szymanowska – doktor nauk spo貫cznych w dyscyplinie pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej i Spo貫cznej Akademii Nauk. Obecnie rozwijaj帷a si w obszarze edukacji przyrodniczej wraz z outdoor education, pedagogik przygody i pedagogik prze篡 opartych na uczeniu si przez do鈍iadczanie. Realizator wielu projekt闚 edukacyjnych i badawczych. Nauczyciel akademicki, pedagog, t逝macz. Prywatnie mama 9-letniego Aleksandra, 7-letniej Lilianny i rocznej Anieli.

Przewodnicz帷a Jury:

Agnieszka Karp-Szyma雟ka - Z wykszta販enia filolog polski i menad瞠r kultury. Od przesz這 10 lat zwi您ana z bran膨 internetow, marketingiem internetowym, ale przede wszystkim z tematyk dzieci璚 w mediach. Tw鏎ca i Prezes Zarz康u portalu CzasDzieci.pl, a tak瞠 za這篡ciel i Cz這nek Zarz康u Fundacji Czas Dzieci, kt鏎a ma za zadanie rozszerzy dzia豉lno嗆 portalu o akcje na rzecz rozwoju dzieci z rejon闚 wsi, ma造ch miasteczek oraz obszar闚 spo貫cznie i geograficznie peryferyjnych. Literaturoznawca, mened瞠r kultury, spiritus movens wszystkich inicjatyw CzasDzieci.pl

Archiwum – pozosta貫:

Rekomendacje

Justyna :

Drodzy Pa雟two, nie ukrywam inicjatywa wspania豉, wyr騜nia ciekawe miejsca-ludzi, ale te daje znak rodzicom co gdzie si ciekawego dzieje- to bardzo pomocne:) ale - co roku wypatruj kategorii teatr i kolejny raz jest mi przykro,瞠... »

Katarzyna :

Drodzy Organizatorzy, akcja S這neczniki jest dla nas motywacja, aby podtrzyma emocje towarzysz帷e prowadzonym przez nas inicjatywom. Dzi瘯ujemy, Rodzice, Kadra Przedszkolna i Dzieciaki z Akademii Sztuk Dzieci璚ych w Warszawie... »

Mariia:

super... »

W這dek:

Wspania豉!... »

Joanna:

Akcja bardzo potrzebna, 篡czy豉bym sobie takich akcji wi璚ej w naszym kraju a przyniesie to tylko korzy嗆 dla nas wszystkich. Gratuluj pomys這dawcy pomys逝 na stworzenie tak szczytnej inicjatywy.... »

Marek:

fajno... »

Karolina:

Nareszcie mamy taki plebiscyt! Faktycznie s lepsze i gorsze propozycje dla dzieci. Mam nadziej, 瞠 wygraj moi faworyci!:)... »

Maciej:

Super pomys - fajna zabawa i przekazanie wiedzy, kt鏎ej nie nab璠 w szkole :-)... »

Judyta:

Wspania豉 Akcja !!! Oby tak dalej :) Powodzenia i 3mam kciuki:)... »

Krzysztof:

Inicjatywy dla dzieci powinny by wybierane JEDYNIE przez organy pozarz康owe, niezale積ie jaki Rz康 czy nierz康 w豉da pa雟twem. Oceniane mog by natomiast jedynie przez rodzic闚, a nie tych co wiedz lepiej. Mo瞠 za lat kilka cywilizacja... »

Ania:

Rodzicem nie jestem , ale moim zdaniem akcja mi si podoba.Je郵i mam by szczera w Polsce wyst瘼uje ma這 akcji w kt鏎ych dzieci si mog realizowa.Jest to przykre, kiedy w szko豉ch nauczyciele skar膨 si ,瞠 zakres czytelnictwa... »

Malgorzata:

Wspania豉 nareszcie co dLa dzieci i z my郵 o dzieciach... »

DOROTA:

JESTEM NIEPOCIESZONA, 浩 TYLKO DLA DW笏H MIAST W POLSCE ORGANIZOWANY JEST PLEBISCYT. MY RODZICE Z INOWROCxWIA WOJEW笈ZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE R紟NIE MAMY SWOJ KANDYDATUR ALE W NASZYM MIE列IE. POMY印CIE O CAΒJ POLSCE B犵ZIE SI... »

Janina:

Super akcja ..Brawo .niech wygraj najlepsi..TRZYMAM KCIUKI..... »

Magdalena:

Super inicjatywa!... »

Napisz co mylisz o akcji:
© Grupa Czas Dzieci 2024