SŁONECZNIKI 2015
SŁONECZNIKI to akcja mająca na celu wyłonienie i nagrodzenie organizatorów najbardziej wartościowych i atrakcyjnych dla dzieci inicjatyw (warsztatów, spektakli, konkursów bądź innych wydarzeń). Przyznając tę nagrodę, dziękujemy za ich wkład w rozwój najmłodszych.
Więcej o akcji Słoneczniki 2015 »

Formularz Zgłoszenia Inicjatywy

INICJATYWA
Miasto: *
Nazwa Inicjatywy: *
Nazwa organizatora Inicjatywy: *
Data Inicjatywy:
Orientacyjny wiek uczestników:
WYBIERZ KATEGORIĘ ZGŁASZANEJ INICJATYWY
Kategorie konkursoweCo inicjatywa powinna rozwijać?Wybierz kategorię *
JĘZYK czytanie, pisanie, mówienie, wrażliwość literacka
LOGIKA rozumowanie, logiczne myślenie, liczenie, zmysł konstruktorski, innowacyjność
SZTUKA WIZUALNA myślenie obrazowe, przestrzenne, trójwymiarowe, wrażliwość artystyczna
MUZYKA poczucie rytmu, gra na instrumencie, umiejętności wokalne, wrażliwość muzyczna
RUCH sprawność fizyczna, precyzja ruchów ciała i dłoni, zdolności manualne
PRZYRODA rozumienie praw przyrody, wrażliwość ekologiczna, umiejętności badawcze, klasyfikacyjne
Uzasadnij wybór Inicjatywy oraz kategorii: *
ZGŁASZAJĄCY
Imię i Nazwisko: *
Kontakt (numer telefonu lub e-mail):
Dane kontaktowe zgłaszającego będą wykorzystane tylko w związku z akcją "Słoneczniki" oraz celu przekazania nagrody, jeśli zgłaszający zostanie wyróżniony za wyjątkowo rzetelne uzasadnienie wyboru inicjatywy