SŁONECZNIKI to akcja mająca na celu wyłonienie i nagrodzenie organizatorów najbardziej wartościowych i atrakcyjnych dla dzieci inicjatyw (warsztatów, spektakli, konkursów bądź innych wydarzeń). Przyznając tę nagrodę, dziękujemy za ich wkład w rozwój najmłodszych.
Więcej o akcji Słoneczniki 2024 »

Formularz Zgłoszenia Inicjatywy

INICJATYWA
Miasto: *
Nazwa inicjatywy: *
Nazwa organizatora inicjatywy: *
Data inicjatywy:
Orientacyjny wiek uczestników:
WYBIERZ KATEGORIĘ ZGŁASZANEJ INICJATYWY
Kategorie konkursoweCo inicjatywa powinna rozwijać?Wybierz kategorię (najwyżej 3)*
JĘZYK czytanie, pisanie, mówienie, wrażliwość literacka
LOGIKA rozumowanie, logiczne myślenie, liczenie, zmysł konstruktorski, innowacyjność
SZTUKI WIZUALNE myślenie obrazowe, przestrzenne, trójwymiarowe, wrażliwość artystyczna
MUZYKA poczucie rytmu, gra na instrumencie, umiejętności wokalne, wrażliwość muzyczna
RUCH sprawność fizyczna, precyzja ruchów ciała i dłoni, zdolności manualne
PRZYRODA rozumienie praw przyrody, wrażliwość ekologiczna, umiejętności badawcze, klasyfikacyjne
Poniżej uzasadnij wybór inicjatywy oraz kategorii
*
Poniżej podaj link(i) do dokumentacji inicjatywy
*