Aktualno軼i

Poznajcie naszych ekspert闚 - Jury S這neczniki 2023

Przed nami kolejna ju ods這na konkursu S這neczniki!

Mamy zaszczyt przedstawi pa雟twu nasze Jury – osoby, kt鏎e decyduj m.in. na podstawie Waszych nieocenionych opinii o przyznaniu statuetek Z這tych S這necznik闚 w Krakowie, Warszawie i na 奸御ku.


Poznajcie naszych ekspert闚!


Krak闚

prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszy雟ka-Ro瞠k - psycholog, logopeda; pracuje w Katedrze Logopedii i Zaburze Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest tak瞠 dyrektorem merytorycznym Centrum Metody Krakowskiej. Zainteresowania naukowe dotycz autyzmu, dysleksji, dwu i wieloj瞛yczno軼i, nabywania i rozwoju systemu j瞛ykowego dzieci z zaburzeniami komunikacji j瞛ykowej. Jest tw鏎c Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szko豉ch, poradniach w Polsce, w Mi璠zynarodowej Szkole CSI w Lyonie, w Szkole SEN w Dublinie. Stworzon przez siebie Metod Krakowsk opisa豉 w ksi捫kach; Metoda krakowska wobec zaburze rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i j瞛ykoznawstwa oraz w serii Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. S逝ch, Wzrok, Ruch, J瞛yk. Jest autork serii Kocham czyta oraz podr璚znika dla nauczycieli Kocham uczy czyta. W czerwcu 2023 roku ukaza豉 si monografia Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania. Dwadzie軼ia lat p騧niej. Jest wsp馧autork podr璚znika do nauki czytania Kocham szko喚 oraz opiekunem merytorycznym podczas pisania podr璚znik闚 do nauki j瞛yka polskiego w szko豉ch polonijnych przygotowanych w polskiej szkole SEN w Dublinie. Razem z prof. Mart Korendo przygotowa豉 pierwszy polski wystandaryzowany i znormalizowany, przesiewowy test do badania zagro瞠nia dysleksj SWM dla dzieci od 3. do 7. roku 篡cia, wydany przez Centrum Metody Krakowskiej. Wypromowa豉 14 doktorant闚. Lubi podr騜owa, czyta, je寮zi na nartach i ta鎍zy.

dr Renata Pater – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiello雟kiego w Zak豉dzie Pedagogiki Og鏊nej i Filozoficznej. Autorka licznych projekt闚 edukacyjnych i animacyjnych w zakresie edukacji muzealnej, kulturowej, artystycznej i wielokulturowej w kraju i za granic. Zainteresowania badawcze dotycz pedagogiki og鏊nej i pedagogiki kultury, wychowania przez sztuk, edukacji kulturalnej i muzealnej kreowania kultury czasu wolnego w鈔鏚 najm這dszych, partnerstwa edukacyjnego w 鈔odowiska lokalnego. Autorka monografii ”Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i m這dzie篡” oraz wielu artyku堯w naukowych. Prezes Krakowskiego Oddzia逝 Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w latach 2011-2017. Ekspert w zakresie edukacji muzealnej i kulturowej.

dr Joanna Olszewska-Gniadek - absolwentka pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello雟kiego, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie prowadzi zaj璚ia dydaktyczne ze studentami m.in. z takich przedmiot闚 jak: pedagogika czasu wolnego, drama w animacji czy metodyka animacji spo貫czno-kulturowej. Tworzy r闚nie konspekt przysz貫j rozprawy habilitacyjnej, kt鏎a b璠zie dotyczy problematyki kszta販enia artystycznego dzieci i m這dzie篡 w kontek軼ie wsp馧czesnej polityki edukacyjnej. Jej dorobek naukowy dotyczy teorii i praktyki wychowania m這dzie篡 przez sztuk, a szczeg鏊nie przez teatr. Temu zagadnieniu s po鈍i璚one jej praca magisterska i rozprawa doktorska oraz wiele artyku堯w opublikowanych przez znacz帷e wydawnictwa naukowe. Najwa積iejsze z nich to: Wychowanie przez teatr (w 鈍ietle bada Teatru Ludowego w Krakowie); Wychowanie przez sztuk dramy w 鈍ietle bada "Studia Improwizacji"; Animator teatralny – za這瞠nia, rzeczywisto嗆, prognozy (w 鈍ietle bada m這dzie穎wych grup teatralnych na terenie Krakowa). Mama dw鎩ki dzieci.


Warszawa

Michalina Gajewska - psycholog, absolwentka Szko造 Wy窺zej Psychologii Spo貫cznej; szkoli豉 si w zakresie pomocy dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i rozwoju; ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem Zespo逝 Aspergera, ADHD i l瘯闚 dzieci璚ych. Na co dzie pracuje jako psycholog-praktyk w szkole podstawowej i przedszkolach (diagnoza i terapia dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka i redukowanie napi耩 emocjonalnych, pomoc rodzicom); nauczyciel akademicki na wydzia豉ch pedagogicznych UW i WSP ZNP. Szkoli rodzic闚 i specjalist闚; konsultuje problemy psychologiczne dotycz帷e dzieci, rodzin i rodzic闚. Wsp馧prowadzi grupowe zaj璚ia Treningu Umiej皻no軼i Spo貫cznych dla dzieci w wieku 7-12 lat. Prywatnie mama dw鏂h ciekawych 鈍iata dziewczynek.

Anna Kossowska-Lubowicka - pracuje jako psycholog kliniczny i psychoterapeuta, poruszaj帷 zawodowo w obszarze zaburze i problem闚 psychicznych. Ma do鈍iadczenie w pracy indywidualnej oraz prowadzeniu grup – terapeutycznych i treningowych. Podejmuje wyzwania umo磧iwiaj帷e osobom po kryzysach psychicznych powr鏒 do aktywno軼i 篡ciowej – zawodowej, rodzinnej i spo貫cznej r闚nie w ramach dzia豉lno軼i w organizacjach pozarz康owych. Nie trzeba jej d逝go namawia, by zaj窸a si organizacj wsp鏊nych wyjazd闚 dla os鏏 do鈍iadczonych przez kryzys psychiczny, dostrzegaj帷 jak wa積a jest potrzeba poznawania, integracja i wychodzenie z izolacji. Tr鎩ki swoich dzieci te nie pozostawia bez aktywno軼i – w璠ruj razem po kulturalnych zau趾ach miasta, wyje盥瘸j, zwiedzaj i wci捫 maj ochot na wi璚ej. A potem podejmuje pr鏏y przelania swoich wra瞠 i spostrze瞠 na papier – w formie recenzji ksi捫ek, spektakli i relacji z ciekawych wydarze skierowanych g堯wnie dla dzieci – dobrze czuj帷 si w roli rodzica – korespondenta.

Aleksandra Piskorska - pedagog, nauczyciel akademicki, absolwentka Wydzia逝 Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od kilku lat prowadzi zaj璚ia dla przysz貫j kadry pedagogicznej z zakresu sztuki. Propaguje techniki szybkiego uczenia si i szybkiego czytania prowadz帷 zaj璚ia dla dzieci i nauczycieli, oraz kursy e-learningowe w O鈔odku Doskonalenia Nauczycieli "Interedukacja" z ramienia Wy窺zej Szko造 Nauk Spo貫cznych. Wsp馧pracowa豉 z Uniwersytetem Dzieci w Warszawie, Uniwersytetem Otwartym UW oraz O鈔odkiem Rozwoju jako ekspert merytoryczny przy projekcie „Ucze Zdolny”. Obecnie kontynuuje odkrywanie m這dych talent闚 w szko豉ch prywatnych od przedszkola po liceum. Prywatnie mama ma貫go, ciekawskiego brzd帷a i artystka, kt鏎a z zami這waniem odkrywa najnowsze techniki plastyczne.

Adamina Korwin-Szymanowska - doktor nauk spo貫cznych w dyscyplinie pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej i Spo貫cznej Akademii Nauk. Obecnie rozwijaj帷a si w obszarze edukacji przyrodniczej wraz z outdoor education, pedagogik przygody i pedagogik prze篡 opartych na uczeniu si przez do鈍iadczanie. Realizator wielu projekt闚 edukacyjnych i badawczych. Nauczyciel akademicki, pedagog, t逝macz. Prywatnie mama 9-letniego Aleksandra, 7-letniej Lilianny i rocznej Anieli.

Magdalena Klepczarek - z wykszta販enia pedago磬a i nauczycielka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zwi您ana z warszawskim samorz康em. Pracowa豉 w Wydziale O鈍iaty dla Dzielnicy Mokot闚 oraz jako nauczycielka plastyki i animatorka kultury. Obecnie jest naczelniczk Wydzia逝 Instytucji Kultury w Biurze Kultury Urz璠u m.st. Warszawy. Zajmuje si mi璠zy innymi obszarem edukacji kulturalnej oraz wsp馧prac z instytucjami kultury. Cz這nkini kolektywu Kultura dla Klimatu.

Katowice

Jowita Hercig - zast瘼ca Naczelnika Wydzia逝 Kultury Urz璠u Miasta Katowice.
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu 奸御kiego w Katowicach, menager kultury. W swojej pracy zawodowej sprawuje nadz鏎 finansowo- kontrolny nad miejskimi instytucjami kultury. Zajmuje si tak瞠 wsp馧prac z organizacjami pozarz康owymi oraz innymi podmiotami dzia豉j帷ymi w obszarze kultury.
Dzia豉czka spo貫czna, organizator przedsi瞝zi耩 kulturalnych. Radna Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice I i II kadencji. Obecnie pe軟i funkcj Przewodnicz帷ej Rady i pr篹nie dzia豉 na rzecz mieszka鎍闚.

dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opi趾a – prezes Centrum Navigare i Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, certyfikowany terapeuta TUS. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, z bogatym do鈍iadczeniem w prowadzeniu wyk豉d闚, warsztat闚 i szkole skierowanych do r騜nych grup odbiorc闚. Cz這nek i cz這nek zarz康u licznych towarzystw naukowych, cz這nek Komitetu Ekspert闚 Fundacji OD-waga, przy Biurze Spo貫cznego Rzecznika Praw Os鏏 Chorych na Oty這嗆 w Warszawie, autorka kilkudziesi璚iu publikacji (ksi捫ek, artyku堯w) i wyst徙ie konferencyjnych w kraju i za granic. Od lat zasiada w Jury Og鏊nopolskiego Konkursu S這neczniki. Prywatnie mama dw鏂h syn闚 oraz dw鏂h cavalierek.

dr Danuta Mora雟ka - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydzia Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet 奸御ki w Katowicach). Pedagog medi闚, dydaktyk, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii HUMANITAS w Sosnowcu. Cz這nkini Zespo逝 Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, cz這nkini Stowarzyszenia e‑Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Medi闚 Edukacyjnych. Ekspertka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka i Sieci Edukacji Cyfrowej KOMETA. Dwukrotna laureatka „Listy 100" - wyr騜nienia dla zas逝穎nych dla rozwoju kompetencji cyfrowych Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiej皻no軼i Cyfrowych. Inicjatorka Seminari闚 Tw鏎czych Nauczycieli oraz Forum Innowacji w Edukacji. Organizatorka cyklu konferencji Edukacja 4.0 Dok康 zmierzamy? Zainteresowania badawcze: problematyka nowoczesnej edukacji w cyfrowym 鈍iecie, szczeg鏊nie cywilizacyjne, w tym spo貫czne, kulturowe i edukacyjne implikacje rozwoju spo貫cze雟twa informacyjnego.

Aktualno軼i – pozosta貫:

Rekomendacje

Wiola:

Brawo! Dzi瘯i temu i 豉twiej b璠zie znale潭 warto軼iowe zaj璚ia... »

Mi趾a:

Uwa瘸m, 瞠 powinno by wi璚ej takich akcji. To mobilizuje organizator闚 a rodzicom pomaga wybra najlepsze zaj璚ia dla rozwoju w豉snego dziecka... »

Ewa:

Godne polecenia.... »

Judyta:

Wspania豉 Akcja !!! Oby tak dalej :) Powodzenia i 3mam kciuki:)... »

Gra篡na:

Bardzo udany pomys.... »

Malwina:

Ciekawy pomys. Szkoda, 瞠 akcja nie dotyczy tak瞠 innych miast. Mo瞠 warto pomy郵e nad Tr鎩miastem. Z ch璚i bym co poleci豉 :)... »

Marta, Poligon Blog:

Bardzo fajna inicjatywa. Docenia tych, kt鏎zy staraj si przez ca造 rok, aby odci庵n望 dzieci od komputer闚, telewizor闚, tablet闚 i smartfon闚 :)... »

Renata:

Jestem rodzicem 7 latka i uczestnicz w akcji ju d逝go, praktycznie od pocz徠ku. Bardzo kszta販帷e i przede wszystkim dziecko obywa si z muzeami i nabiera innego wyobra瞠nia o sztuce i zabytkach. Polecam.... »

Mariia:

super... »

Ewa:

Bardzo ciekawa akcja. Godna kontynuacji.... »

Malgorzata:

Wspania豉 nareszcie co dLa dzieci i z my郵 o dzieciach... »

Bobek:

Fajna akcja... »

dawid:

my郵, 瞠 to super akcja.... »

Krzysztof:

Inicjatywy dla dzieci powinny by wybierane JEDYNIE przez organy pozarz康owe, niezale積ie jaki Rz康 czy nierz康 w豉da pa雟twem. Oceniane mog by natomiast jedynie przez rodzic闚, a nie tych co wiedz lepiej. Mo瞠 za lat kilka cywilizacja... »

Mirella:

super mam nadzieje ze da szanse i dzieci beda mogly sie dalej rozwijac... »

Napisz co mylisz o akcji:
© Grupa Czas Dzieci 2024